0) { while ($row = mysql_fetch_object($result)) { $row->titel = htmlspecialchars($row->naam); $count=$row->count; $rank=$row->rate; $cat=$row->cat; $updatum=$row->updatum; $updatum2 = substr($updatum, 6, 2) ."-". substr($updatum, 4, 2); $id=$row->id; $gnaam2=stripslashes($row->naam); $gnaam3 = str_replace(" ", "-", $gnaam2); $gnaam = strtolower($gnaam3); $checksum = md5(date("Y-m-d")."screenshot"); $locatie="/thumbs/300x200/".$id.".jpg"; $spelurl="http://www.madgames.nl/spelletjes/".$gnaam.".html"; } } } if ($_POST['Submit']=='Opvragen') { if ($naam) { include "scores/config.php"; include "scores/connect.php"; $get_rows3 = mysql_db_query ($dbname,"select count(*) AS dtotal FROM fame_users WHERE naam='$naam'",$db) or die (mysql_error()); $rows3 = mysql_fetch_array($get_rows3); $members3 = $rows3['dtotal']; if ($members3 > 0) { if ($_SESSION['vergeten'] < 2) { // gegevens opvragen en mailen $result2 = mysql_query("SELECT * FROM fame_users WHERE naam='$naam'"); if (mysql_num_rows($result2) > 0) { while ($row2 = mysql_fetch_object($result2)) { $naam=$row2->naam; $wachtwoord=$row2->wachtwoord; $email=$row2->email; } } $tekst="Je kan geen html e-mail ontvangen daarom krijg je deze tekst versie. Hier zijn je login gegevens voor madgames.nl. Get kan zijn dat iemand anders deze heeft opgevraagt maar maak je geen zorgen de e-mail gaat alleen naar jou. Je login is: ".$naam." Je wachtwoord is: ".$wachtwoord." Groetjes Webmaster@madgames.nl "; $inhoud=" Hier zijn je login gegevens voor madgames.nl.
Get kan zijn dat iemand anders deze heeft opgevraagt maar maak je geen zorgen de e-mail gaat alleen naar jou.

Je login is: ".$naam."
Je wachtwoord is: ".$wachtwoord."

Je kan je profiel bekijken via deze link: http://www.madgames.nl/index.php?action=profiel&naam=".$naam."

Groetjes
Webmaster@madgames.nl
"; // email versturen $scheiding = 'DASJDEOIJEWDOIJCOISJ'; $start = '--'.$scheiding."\r\n"; $eind = '--'.$scheiding.'--'; $headers = "From: gegevens@madgames.nl \r\n"; $headers .= "Reply-To: gegevens@madgames.nl \r\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-Type: multipart/alternative; boundary=".$scheiding; $ptekst = "Content-Type: text/plain\r\n". "\r\n". "$tekst\r\n". "\r\n"; $htekst = "Content-Type: text/html\r\n". "\r\n". "\r\n". "$inhoud \r\n". "\r\n"; mail($email, "Je madgames.nl login gegevens", $start.$ptekst.$start.$htekst.$eind, $headers ); $melding="E-mail verzonden"; $_SESSION['vergeten']++; } else { $melding="Je mag niet tevaak je login gegevens opvragen"; } } else { $melding="Usernaam bestaat niet"; } } else { $melding="Je moet een naam invullen"; } } if ($_POST['Submit3']=='Spel verzenden') { if ($spel) { if ($id) { if ($email) { $result2 = mysql_query("SELECT * FROM vrienden WHERE spelid='$spel' AND email='$email'"); if (mysql_num_rows($result2) > 0) { while ($row2 = mysql_fetch_object($result2)) { $vrid=$row2->vrid; } } if (!$vrid) { mysql_db_query ($dbname,"Insert into vrienden (email,spelid,afzender) values ('$email','$spel','$afzender')",$db) or die (mysql_error()); $afzender=addslashes($afzender); $inhoud="


Speel nu ".$gnaam2." op madgames.nl

Speel nu ".$gnaam2." op madgames.nl


".$afzender."


"; // $inhoud = "

Speel nu ".$gnaam2." op madgames.nl


".$afzender."

"; $tekst="Je kan geen html e-mail ontvangen, bezoek www.madgames.nl"; $scheiding = 'DASJDEOIJEWDOIJCOISJ'; $start = '--'.$scheiding."\r\n"; $eind = '--'.$scheiding.'--'; $headers = "From: spelletjes@madgames.nl \r\n"; $headers .= "Reply-To: spelletjes@madgames.nl \r\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-Type: multipart/alternative; boundary=".$scheiding; $ptekst = "Content-Type: text/plain\r\n". "\r\n". "$tekst\r\n". "\r\n"; $htekst = "Content-Type: text/html\r\n". "\r\n". "\r\n". "$inhoud \r\n". "\r\n"; mail($email, "Bekijk $gnaam2 op madgames.nl", $start.$ptekst.$start.$htekst.$eind, $headers ); $melding="E-mail is verzonden!"; $action=""; $spel=""; } else { $melding="Max 1 per spel een mailtje versturen naar hetzelfde adres."; $action="email"; } } else { $melding="Geen e-mail adres aanwezig."; $action="email"; } } else { $melding="Geen spelid aanwezig."; $action="email"; } } } if ($action=='stem') { if ($spelid2) { include "SR-client/config.php"; include "SR-client/connect.php"; $vandaag=date("Ymd"); $get_rows3 = mysql_db_query ($dbname,"select count(*) AS dtotal FROM project_stem WHERE spelid='$spelid2' AND ipnummer='$ipnummer' AND checkdate='$vandaag'",$db) or die (mysql_error()); $rows3 = mysql_fetch_array($get_rows3); $members3 = $rows3['dtotal']; if ($members3 > 0) { $melding="Je mag 1x per dag per spel stemmen"; $action=""; } else { mysql_db_query ($dbname,"Insert into project_stem (spelid,stem,ipnummer,checkdate) values ('$spelid2','$cijfer','$ipnummer','$vandaag')",$db) or die (mysql_error()); $melding="Stem omtvangen"; $action=""; } } else { $melding="Geen spelid gevonden"; $action=""; } } if (($Submit=='Submit') OR ($Submit=='Aanmelden')) { if ($_POST['email']) { if ($_POST['opt']) { include "SR-client/config.php"; include "SR-client/connect.php"; $datum=date("d-m-Y"); $hostnaam = gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']); $ipnummer = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; if ($opt=='aanmelden') { $get_rows3 = mysql_db_query ($dbname,"select count(*) AS dtotal FROM project_email WHERE email='$email'",$db) or die (mysql_error()); $rows3 = mysql_fetch_array($get_rows3); $members3 = $rows3['dtotal']; if ($members3 > 0) { // bestaat al $melding="Dit email adres bestaat al in de database."; } else { // bestaat niet dus invoeren in sql mysql_db_query ($dbname,"Insert into project_email (email,datum,ipnummer,hosting,actief) values ('$email','$datum','$ipnummer','$hostnaam','Y')",$db) or die (mysql_error()); $melding="E-mail adres toegevoegt."; } } else { $get_rows3 = mysql_db_query ($dbname,"select count(*) AS dtotal FROM project_email WHERE email='$email'",$db) or die (mysql_error()); $rows3 = mysql_fetch_array($get_rows3); $members3 = $rows3['dtotal']; if ($members3 > 0) { // email bestaat dus afmelden $query = mysql_db_query ($dbname,"Update project_email set actief='N' where email='$email'",$db) or die(mysql_error()); $melding="E-mail afgemeld voor deelname."; } else { // email bestaat niet $melding="Dit e-mail adres bestaat niet."; } } } else { $melding="Je moet wel een keuze maken tussen aanmelden of afmelden."; } } else { $melding="Je moet wel een e-mail adres invullen."; } } $hostnaam = gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']); $ipnummer = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $vandaag=date("d-m-Y"); $dag = time() - (1 * 24 * 60 * 60); // 1 day; 24 hours; 60 mins; 60secs $gister=date('d-m-Y', $dag); $dag2 = time() - (2 * 24 * 60 * 60); // 2 day; 24 hours; 60 mins; 60secs $eergister=date('d-m-Y', $dag2); if ($_GET['adult']=='N') { $melding="Je bent nog geen 18 jaar!"; $adult="N"; } if ($_POST['Submit']=='Activeer 18+') { if ($leeftijd > 17) { $adult="Y"; $_SESSION['adult']="Y"; $melding="18+ actief gemaakt"; } else { $adult="N"; $_SESSION['adult']="N"; $melding="18+ gedeactiveerd"; } } ?> Madgames.nl onload="pushbutton();">


Verstuur het spel naar je vrienden of familie leden!
Vul je e-mail adres in en een berichtje b.v. Groetjes Johan de boer

E-mail adres:
Berichtje:

Je mag maar 3 e-mails per spel per dag versturen.


Speel nu gauw


Klik hier en ga terug naar de hoofdpagina

 

Een paar simpele regels en voorwaarden

Link Madgames.nl altijd met een mooi duidelijke zichtbare tekstlink.
B.v. Madgames Spelletjes, Madgames, Madgames.nl, Gratis madgames, Gratis gekke spelletjes

Je website moet aan een paar duidelijke voorwaarden/ regels voldoen. (mits wij anders afspreken)

1. Geen erotische of ranzige content zonder duidelijk waarschuwing.
2. Geen fullscreen, 100% of chain popups, open je popup op 50% en pop niet door.
3. Madgames trade KLIK verkeer en wij verwachten dat dus ook terug.
4. Website's met een te lage productiviteit worden uit de database verwijderd.
5. Geen chain popups of niet sluitbare popups.


Vul onderstaand formulier in (Alles invullen anders krijg je een error)
Klik hier voor het formulier.


Gebruik de volgende banner voor je trade met madgames.nl


<table width="468" border="2" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#000000">
<tr>
<td><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,19,0" width="468" height="60" title="Madgames.nl">
<param name="movie" value="http://www.madgames.nl/tables/banner468.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="http://www.madgames.nl/tables/banner468.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60"></embed>
</object></td>
</tr>
</table>
 
Je gegevens vergeten voor de Madgames.nl score spellen? Maak je geen zorgen.
Vul je naam in en je account informatie zal verzonden worden naar je e-mail adres.Klik hier en ga terug naar de hoofdpagina
 
$maxpoffset) {$npoffset = $maxpoffset;} echo " <<"; echo " <"; } for($i = $poffset; $i< $poffset+$pperpage && $i < $pages; $i++) { $noffset = $i * $perpage; $npoffset = $noffset/$perpage-$middlepage; if ($npoffset<0) {$npoffset = 0;} if ($npoffset>$maxpoffset) {$npoffset = $maxpoffset;} $actual = $i + 1; if ($actual==$actpage) { echo " $actual "; } else { echo " $actual"; } } if ($offset+$perpage<$amount_array["0"]) { $noffset=$offset+$perpage; $npoffset = $noffset/$perpage-$middlepage; if ($npoffset<0) {$npoffset=0;} if ($npoffset>$maxpoffset) {$npoffset = $maxpoffset;} echo " >"; echo " >>"; } } ?>
Profielnaam:
0) { $start=$offset; } else { $start="1"; } $result12 = mysql_query("SELECT * FROM fame_users WHERE naam !='undefined' AND naam !='admin' AND naam !='root' AND naam !='' ORDER BY ascores DESC, plays DESC LIMIT $offset,$perpage"); if (mysql_num_rows($result12) > 0) { while ($row12 = mysql_fetch_object($result12)) { $naam=$row12->naam; $land=$row12->land; $leeftijd=$row12->leeftijd; $status=$row12->status; $plays=$row12->plays; $ascores=$row12->ascores; $icon=$row12->icon; ?>
  Nr. Naam Land Leeftijd Status User level User score
"; } else if ($icon=='2') { echo ""; } else if ($icon=='3') { echo ""; } ?> ">

$maxpoffset) {$npoffset = $maxpoffset;} echo " <<"; echo " <"; } for($i = $poffset; $i< $poffset+$pperpage && $i < $pages; $i++) { $noffset = $i * $perpage; $npoffset = $noffset/$perpage-$middlepage; if ($npoffset<0) {$npoffset = 0;} if ($npoffset>$maxpoffset) {$npoffset = $maxpoffset;} $actual = $i + 1; if ($actual==$actpage) { echo " $actual "; } else { echo " $actual"; } } if ($offset+$perpage<$amount_array["0"]) { $noffset=$offset+$perpage; $npoffset = $noffset/$perpage-$middlepage; if ($npoffset<0) {$npoffset=0;} if ($npoffset>$maxpoffset) {$npoffset = $maxpoffset;} echo " >"; echo " >>"; } } ?>

Klik hier en ga terug naar de hoofdpagina
 
0) { while ($row = mysql_fetch_object($result)) { $usid=$row->usid; $naam=$row->naam; $provincie=$row->provincie; $land=$row->land; $favgame=$row->favgame; $favscore=$row->favscore; $favplays=$row->favplays; $geslacht=$row->geslacht; $leeftijd=$row->leeftijd; $status=$row->status; $hobby=$row->hobby; $wens=$row->wens; $icon=$row->icon; $userip=$row->ipnummer; $email=$row->email; $plays=$row->plays; $ascores=$row->ascores; } } if ($usid) { if ($geslacht=='m') { $geslacht="Man"; } else if ($geslacht=='v') { $geslacht="Vrouw"; } $result2 = mysql_query("SELECT * FROM fame_games WHERE naam='$favgame'"); if (mysql_num_rows($result2) > 0) { while ($row2 = mysql_fetch_object($result2)) { $gid=$row2->gid; $innaam=$row2->innaam; $thumb=$row2->thumb3; } } ?>
Naam
Laatst gespeeld
Leeftijd Jaar
Provincie
Land ">
Geslacht  
Status
User score
Hobby
User level
Wens
0) { while ($row = mysql_fetch_object($result)) { $naam = $row->winname; $winscore = $row->winscore; $spelnaam = $row->spelnaam; $datum = $row->datum; if ($start=='0') { $kleur="FFFF00"; } else { $kleur="FFFFFF"; } echo ""; } } ?>

De 50 laatste hiscores van

 
Datum Spel Speler Score
".$datum."".$spelnaam." ".$naam."".$winscore." Pnt.

Klik hier en ga terug naar de hoofdpagina
 
Als je je score wil saven moet je aanmeld zijn als member KLIK HIER Gegevens Vergeten? KLIK HIERKlik hier en ga terug naar de hoofdpagina
 
0) { $bezet="Y"; } $get_rows13 = mysql_db_query ($dbname,"select count(*) AS dtotal FROM fame WHERE winname='$naampje'",$db) or die (mysql_error()); $rows13 = mysql_fetch_array($get_rows13); $members13 = $rows13['dtotal']; if ($members13 > 0) { $score="Y"; } else { $score="N"; } $get_rows113 = mysql_db_query ($dbname,"select count(*) AS dtotal FROM fame WHERE winname='$naampje' AND ipnummer='$ipnummer'",$db) or die (mysql_error()); $rows113 = mysql_fetch_array($get_rows113); $members113 = $rows113['dtotal']; if ($members113 > 0) { $score2="Y"; } else { $score2="N"; } if(!preg_match('/^[A-Za-z]+$/i', $naampje)) { $bezet="Y"; } ?>

DEZE NAAM IS BEZET OF NIET CORRECT

Vul een andere naam in:

Vul dit formulier in om je naam te registreren
Registreren kan alleen als je een vast ipnummer bezit.
Vaak is dit het geval als je een adsl of kabel aansluiting hebt
.
Je moet alle velden invullen van dit formulier,

Ipnummer:
Naam: (Andere? klik)
Scores: Ja Nee
User match: Ja Nee
Provincie:
Land:
Email adres:
Geslacht:
Leeftijd:
Status:
Hobby's: Max 255 tekens
Wens: Max 255 tekens
Member icon:

Wij sturen je een login en wachtwoord toe per email
Vul dus een geldig e-mail adres in
 

Kies een naam die je gaat gebruiken voor je hiscores
 

Wil je ons een vraag stellen of andere zaken met ons bespreken?
Je kan ons E-mailen of Schrijven per post.

Email voor vragen: webmaster@madgames.nl
 

Wil jij elke dag op madgames spelletjes spelen?
Stel madgames.nl in als startpagina en begin je dag goed!

KLIK HIER EN MAAK MADGAMES.NL JE STARTPAGINA


Klik hier en ga terug naar de hoofdpagina
 

Beweeg je muis over de links voor een preview plaatje
Klik hier en ga terug naar de hoofdpagina '); echo ('

'); } else if ($num=='0') { echo ('Geen spellen gevonden met het zoekwoord '.$zoeken.''); echo ('
Klik hier en ga terug naar de hoofdpagina '); echo ('

'); } else { echo (''.$num.' spellen gevonden met het zoekwoord '.$zoeken.''); echo ('
Beweeg je muis over de links voor een preview plaatje
Klik hier en ga terug naar de hoofdpagina '); echo ('

'); } if ($num > 0) { ?> 0) { while ($row2 = mysql_fetch_object($result2)) { $categorie=$row2->cat; } } $checksum = md5(date("Y-m-d")."screenshot"); $locatie="/thumbs/100x66/".$id.".jpg"; if ($num > 0) { ?> 0) { ?>
Spelnaam Categorie Stemmen Cijfer

Zoeken op google - Zoeken op Altavista - Zoeken op Yahoo - Zoeken op ilse.nl - Zoeken op zoeken.nl
'); ?>
Klik hier en ga terug naar de hoofdpagina

Seksstartpagina
HOT!! - Sexcms.nl TIP! - Geilspel.nl TIP! - Seksspelletjes.be - Pornogamen.nl - Webcamsex Nederland

 
0) { $error.="Deze user bestaat al!"; } if ($_POST['naam']) { if ($_POST['provincie']) { if ($_POST['land']) { if ($_POST['email']) { if ($_POST['score']) { if ($_POST['same']) { if ($_POST['geslacht']) { if ($_POST['leeftijd']) { if ($_POST['status']) { if ($_POST['hobby']) { if ($_POST['wens']) { if ($_POST['icon']) { $get_rows13 = mysql_db_query ($dbname,"select count(*) AS dtotal FROM fame_users WHERE ipnummer='$ipnummer'",$db) or die (mysql_error()); $rows13 = mysql_fetch_array($get_rows13); $members13 = $rows13['dtotal']; if ($members13 < 4) { $naam=strip_tags($_POST['naam']); $provincie=strip_tags($_POST['provincie']); $land=strip_tags($_POST['land']); $email=strip_tags($_POST['email']); $score=strip_tags($_POST['score']); $same=strip_tags($_POST['same']); $geslacht=strip_tags($_POST['geslacht']); $leeftijd=strip_tags($_POST['leeftijd']); $status=strip_tags($_POST['status']); $hobby=strip_tags($_POST['hobby']); $wens=strip_tags($_POST['wens']); $icon=strip_tags($_POST['icon']); $naam=addslashes($naam); $provincie=addslashes($provincie); $land=addslashes($land); $email=addslashes($email); $score=addslashes($score); $same=addslashes($same); $geslacht=addslashes($geslacht); $leeftijd=addslashes($leeftijd); $status=addslashes($status); $hobby=addslashes($hobby); $wens=addslashes($wens); $icon=addslashes($icon); // verwerken if(preg_match('/^[A-Za-z]+$/i', $naam)) { $aChar = array_merge(range(0,9), range('A','Z'), range('a','z')); $pass= ''; for($i=0; $i<8; $i++) { $pass .= $aChar[array_rand($aChar)]; } if (!$error) { $land = strtolower($land); mysql_db_query ($dbname,"Insert into fame_users (ipnummer,hostnaam,naam,provincie,land,email,wachtwoord,geslacht,leeftijd,status,hobby,wens,icon,scores,same) values ('$ipnummer','$hostnaam','$naam','$provincie','$land','$email','$pass','$geslacht','$leeftijd','$status','$hobby','$wens','$icon','$score','$same')",$db) or die (mysql_error()); $tekst="Uw login = ".$naam." /nUw pass = ".$pass; $inhoud="
Loginnaam: ".$naam."
Wachtwoord: ".$pass."
"; $scheiding = 'DASJDEOIJEWDOIJCOISJ'; $start = '--'.$scheiding."\r\n"; $eind = '--'.$scheiding.'--'; $headers = "From: account@madgames.nl \r\n"; $headers .= "Reply-To: account@madgames.nl \r\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-Type: multipart/alternative; boundary=".$scheiding; $ptekst = "Content-Type: text/plain\r\n". "\r\n". "$tekst\r\n". "\r\n"; $htekst = "Content-Type: text/html\r\n". "\r\n". "\r\n". "$inhoud \r\n". "\r\n"; mail($_POST['email'], "Login gegevens voor Madgames.nl", $start.$ptekst.$start.$htekst.$eind, $headers ); // echo "error: ".$error."
"; // echo "naam: ".$_POST['naam']."
"; // echo "provincie: ".$_POST['provincie']."
"; // echo "land: ".$_POST['land']."
"; // echo "email: ".$_POST['email']."
"; // echo "score: ".$_POST['score']."
"; // echo "same: ".$_POST['same']."
"; // echo "geslacht: ".$_POST['geslacht']."
"; // echo "leeftijd: ".$_POST['leeftijd']."
"; // echo "status: ".$_POST['status']."
"; // echo "hobby ".$_POST['hobby']."
"; // echo "wens: ".$_POST['wens']."
"; // echo "icon: ".$_POST['icon']."
"; } } else { $error.="Naam niet correct
"; } } else { $error.="Teveel account op 1 ip (max 5)
"; } } else { $error.="Geen icon gevonden
"; } } else { $error.="Geen wens gevonden
"; } } else { $error.="Geen hobby gevonden
"; } } else { $error.="Geen status gevonden
"; } } else { $error.="Geen leeftijd gevonden
"; } } else { $error.="Geen geslacht gevonden
"; } } else { $error.="Geen same id gevonden
"; } } else { $error.="Geen score var gevonden
"; } } else { $error.="Geen email gevonden
"; } } else { $error.="Geen land gevonden
"; } } else { $error.="Geen provincie gevonden
"; } } else { $error.="Geen naam gevonden
"; } if ($error) { ?>

Uw account is aangemaakt
, email verzonden!
Terug gaan (druk bij fout in explorer op F5)
Klik hier en ga terug naar de hoofdpagina
 


Speel online tegen echte tegenstanders:
Bomberpengu
Bubblemachine

Coldfusion
8-Ball
Minigolf topical island
Marblemastery
Backgammon
Diamonds
Members:
Gameplays:
Scores:
E-mail leden:
Spelletjes:

Nieuwste madgames:


Op deze website staan geen games met volwassen inhoud. Wil je toch games spelen met inhoud voor volwassenen klik dan hier.